KLASSIEKE HOMEOPATHIE VOOR MENSEN

KLASSIEKE HOMEOPATHIE VOOR MENSEN

Klassieke Homeopathie is een natuurlijke geneeswijze waarbij het zelf herstellend vermogen van het lichaam op een zachte manier wordt gestimuleerd.
Op deze manier is een zacht, doeltreffend en duurzaam herstel mogelijk.
Het homeopathisch middel nodigt jouw zelf herstellend vermogen uit om onbalans om te zetten in balans.

Behandelingen

Acute klachten.

Bij acute klachten, zoals een verstuiking, verrekking of kneuzing, een prik of een beet, hooikoorts of andere allergieklachten, maar ook bij examenstress of reisziekte zul je vaak snel verbetering ervaren na het innemen van een homeopathisch middel. Hierdoor zul je een kortere behandeltijd nodig hebben en zullen de klachten over het algemeen snel verbeteren of verdwijnen.

Ik nodig je van harte uit om kennis te maken met de kracht van Homeopathie.

Het eerste consult.

Een eerste afspraak voor een homeopathisch consult duurt gemiddeld anderhalf uur. In dit tijdsbestek probeer ik een zo compleet mogelijk beeld van je te krijgen. In dit gesprek komen, naast de klachten waarvoor je komt, onder andere zaken naar voren als de ziektegeschiedenis van je naaste familie, bijzonderheden tijdens zwangerschap en bevalling, vaccinaties en doorlopen kinderziektes.

Het vervolgconsult.

Het vervolgconsult vind plaats ongeveer zes weken na het eerste consult. Dit consult zal ongeveer een half uur tot een uur in beslag nemen. We bespreken hoe het de afgelopen zes weken gegaan is en bepalen de voortgang van de behandeling.
De duur van de totale behandeling is erg afhankelijk van het type klacht en en de reactie op de homeopathische middelen. In het algemeen is het zo, hoe langer een klacht bestaat, hoe meer tijd er nodig is voor volledig herstel.

Einde behandeling.

Een behandeling kan worden afgerond als je klacht over is. Ik vind een behandeling afgerond als jij zowel fysiek als mentaal weer terug in balans bent. Je bepaald zelf of jij dit op dezelfde manier ervaart. Op elk gewenst moment kun je besluiten de behandeling af te ronden.
Mocht je in de toekomst nieuwe klachten ontwikkelen dan is het altijd mogelijk om de behandeling weer op te starten.

Ziekteclassificatie:

Binnen de ziekteclassificatie wordt een methode gehanteerd om alle verschillende klachten in kaart te brengen. Op deze manier wordt er overzicht en richting gecreëerd in de behandeling. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een bloem. Binnen deze bloem wordt alle informatie geplaats.

Het hart van de bloem staat symbool voor de constitutie of aanleg van de patiënt. De bloembladen staan voor verschillende omstandigheden die meespelen, zoals een ziekte, een erfelijke aandoening of een ingrijpende gebeurtenis in het leven van de patiënt. Al deze gebeurtenissen kunnen ervoor zorgen dat een patiënt uit balans raakt.

Met de juiste homeopathische middelen wordt de levenskracht geprikkeld om te zorgen dat de balans weer wordt hersteld.